ฤกษ์แต่งงาน 2564

ฤกษ์แต่งงาน 2564 รวมวันออกรถใหม่ เสริมมงคลให้คู่มงคลสมรส

ความเชื่อเรื่องการดูฤกษ์แต่งงาน มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละตำรา แต่จุดประสงค์ของการหาฤกษ์ยามที่ดีก็เพื่อความเป็นมงคลและเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ออกรถ ซึ่งฤกษ์แต่งงานนี้

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

ฤกษ์ออกรถ เดือนมีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 
วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 

ฤกษ์ออกรถ

เดือนเมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2564

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564

ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

อย่างไรก็ตาม “ฤกษ์แต่งงาน” ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์เกิดความสบายใจ แม้จะได้ฤกษ์ยามที่ดีในการออกรถยนต์ใหม่แล้ว แต่ก็ต้องอย่าลืมว่า “ความไม่ประมาท” ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีสติและขับขี่อย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

Call Now Button